ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA ỨNG DỤNG

VIỆC TẢI XUỐNG, CÀI ĐẶT, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ANH KAFE NÀY (“ỨNG DỤNG”) CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“ĐIỀU KHOẢN”) MÀ CÔNG TY [CÔNG TY CỔ PHẦN AK INFINITIVE]”) CÓ THỂ SỬA ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM, VÀ TRỞ THÀNH THỎA THUẬN RÀNG BUỘC GIỮA BẠN, VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN HOẶC THAY MẶT MỘT TỔ CHỨC (“NGƯỜI DÙNG” HOẶC “BẠN”) VÀ ANH KAFE ĐIỀU CHỈNH VIỆC TRUY CẬP VÀO VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THÌ NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ PHẢI NGƯNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Đăng ký

Để sử dụng các chức năng nhất định của Ứng dụng của chúng tôi, bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý bảo mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn.

Cam kết của Người Dùng

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn cần bảo đảm rằng:

(a) bạn chỉ tạo một tài khoản;

(b) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ chính xác, trung thực, cập nhật và đầy đủ;

(c) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết;

(d) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này;

(e) bạn sẽ duy trì bảo mật tài khoản của mình bằng cách không chia sẻ mật khẩu với người khác và hạn chế người khác truy cập vào tài khoản và điện thoại di động của bạn;

(f) bạn sẽ kịp thời thông báo cho ANH KAFE nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Ứng dụng;

(g) chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập trái phép;

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng (hoặc một phần Ứng dụng) hiện tại hoặc trong tương lai.

Người dùng đồng ý rằng, ANH KAFE có quyền khóa, xóa tài khoản và tên của người dùng ngay lập tức hoặc gỡ bỏ, hủy bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba nào khác trong trường hợp người dùng: (i) Vi phạm điều khoản sử dụng; (ii) có những hành vi vi phạm điều cấm, bất hợp pháp; (iii) Có hành vi gây hại đến người dùng khác, đến quyền và lợi ích của ANH KAFE. Việc sử dụng tài khoản ANH KAFE với bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào đều có thể bị tố cáo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

Người dùng có thể yêu cầu xóa Tài khoản bằng cách thông báo đến ANH KAFE. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, người dùng vấn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo Điều khoản Dịch vụ này, Người dùng phải liên hệ với ANH KAFE sau khi đã hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. ANH KAFE không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này.

Bảo mật thông tin cá nhân

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật để hiểu cách ANH KAFE thu thập và sử dụng thông tin cá nhân từ người dùng. Bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi, là một phần của Điều khoản này và đồng ý với mọi hành động mà chúng tôi thực hiện đối với dữ liệu của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Các thông báo liên quan

Nếu Người dùng đăng ký tài khoản tại ứng dụng ANH KAFE, Người dùng được nhận các thông tin như liên lạc quảng cáo, ưu đãi và tin nhắn hệ thống được đẩy đến Thiết bị hoặc trong hộp thư Ứng dụng.

Quyền tác giả, Nhãn hiệu và Cấp phép người dùng

Trừ khi có quy định khác, Ứng dụng là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả nội dung và các tài liệu khác trong đó, bao gồm, tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế website, âm thanh, video, văn bản, mã QR, hình ảnh và đồ họa và việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là, “Nội dung”) và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Nhãn hiệu”) là tài sản thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép bởi chúng tôi và được bảo vệ bởi điều ước quốc tế, luật pháp Việt Nam, luật áp dụng khác về quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, và các quyền sở hữu khác và cũng có thể có các thành phần bảo mật chỉ bảo vệ thông tin kỹ thuật số theo ủy quyền của ANH KAFE hoặc chủ sở hữu Nội dung. Tất cả các quyền không được cấp đều được bảo lưu.

Theo các Điều khoản của Chính sách sử dụng Ứng dụng này, Người dùng có thể hủy ngang để sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm theo các Điều khoản của Chính sách sử dụng Ứng dụng này (“Cấp phép người dùng”). Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển nhượng, sửa đổi, phân phối hoặc khai thác thông tin từ Ứng dụng hoặc bất kỳ Nội dung nào của Ứng dụng đều bị cấm.

Các hoạt động bị cấm

Trong mọi trường hợp, Ứng dụng không được sử dụng theo cách:

(a) quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác;

(b) bất hợp pháp, gian lận hoặc lừa đảo;

(c) cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi ANH KAFE;

(d) đính kèm thư rác hoặc bất kỳ quảng cáo không mong muốn nào;

(e) sử dụng công nghệ hoặc các phương tiện khác để truy cập vào ANH KAFE;

(f) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “rô bốt”, “mạng nhện”, “các trình đọc ngoại tuyến”, để truy cập vào ANH KAFE hoặc Nội dung;

(g) cố gắng giới thiệu vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào của máy tính;

(h) cố gắng truy cập trái phép vào mạng máy tính hoặc tài khoản người dùng của ANH KAFE;

(i) khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự;

(j) vi phạm các Điều khoản này;

(k) cố gắng làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng các máy chủ hoặc mạng của ANH KAFE;

(l) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với người hoặc tổ chức khác; hoặc là

(m) không tuân thủ các điều khoản hiện hành của bên thứ ba.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho ANH KAFE, công ty các công ty liên kết khác, nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn, nhân viên của ANH KAFE (“Bên Thiệt Hại thuộc ANH KAFE”) không bị thiệt hại từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện cáo, thiệt hại, chi phí, vụ kiện, tiền phạt, hình phạt, trách nhiệm pháp lý và chi phí khác (bao gồm phí luật sư) (“Yêu cầu bồi thường”) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của Người dùng, vi phạm những quy định của Điều khoản sử dụng Ứng Dụng, hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba. ANH KAFE có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào trừ trường hợp Người dùng phải bồi thường cho Yêu cầu bồi thường đó, trong trường hợp đó, Người dùng sẽ hợp tác để khẳng định mọi biện pháp phòng vệ có sẵn.

Bảo đảm; Khước từ

ANH KAFE đang cung cấp ứng dụng cho người dùng như tình trạng hiện hữu và và Người dùng sử dụng Ứng dụng và chấp nhận rủi ro về phía mình. Dựa trên sự cho phép của luật áp dụng, chúng tôi khước từ tất cả các đảm bảo, được đưa ra rõ ràng hay ngụ ý, trong mối liên hệ với áp dụng và việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ đảm bảo nào đối với việc Ứng dụng có thể được khai thác, đáng tin cậy, có sẵn, chính xác, phù hợp cho một mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, không vi phạm, không có lỗi hoặc vi-rút, có thể hoạt động mà không bị ngưng trệ, rằng việc Người dùng sử dụng Ứng dụng tuân thủ theo quy định pháp luật áp dụng đối với Người dùng, rằng thông tin của Người dùng liên quan đến Ứng dụng là hoàn hảo, chính xác hoặc được chuyển đi hoặc nhận được một cách bảo mật. Các tài liệu và thông tin trong ứng dụng có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy kỹ thuật.

Giới hạn trách nhiệm

Cả ANH KAFE hoặc bất kỳ công ty liên kết, giám đốc, cổ đông, nhân viên hoặc đại lý của ANH KAFE đều không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do các sự kiện bất khả kháng, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh báo, trừng phạt hoặc hậu quả, bao gồm tổn thất lợi nhuận, mất dữ liệu, thiệt hại về cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng ngay cả khi chúng tôi đã được cảnh báo về nguy cơ thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng hoặc dựa vào dịch vụ của Ứng dụng hoặc bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng; hoặc (ii) bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba (nếu có) thông qua Ứng dụng, ngay cả khi chúng tôi đã được cảnh báo về rủi ro của những thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không hoạt động do những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bất kể các điều khoản trên, trường hợp ANH KAFE theo phán quyết của Cơ quan có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép thì trách nhiệm của ANH KAFE đối với người dùng chỉ giới hạn tương đương giá trị đơn hàng.

Giới hạn và khiếu nại về trách nhiệm pháp lý trong phần này không nhằm hạn chế trách nhiệm pháp lý hoặc thay thế các quyền của người tiêu dùng mà không thể loại trừ theo quy định pháp luật.

Sửa đổi Ứng dụng

Bạn đồng ý rằng ANH KAFE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng.

Chúng tôi không thể đảm bảo Ứng dụng sẽ có sẵn mọi lúc. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Ứng dụng, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Ứng dụng bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng. Không có quy định nào trong các Điều khoản này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Ứng dụng hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

Chấm dứt

Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Ứng dụng.

Không ảnh hường đến bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, ANH KAFE có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn và chặn hoặc ngăn chặn quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng trong tương lai của bạn.

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này (“Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi đưa ra (gọi riêng là, “một Bên” và gọi chung là “Các Bên”), nếu không được giải quyết bằng thương lượng hòa giải giữa Các Bên trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày thông báo bằng văn bản của một Bên, sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy định tố tụng trọng tài của VIAC.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra bởi bất kỳ Bên nào liên quan đến Ứng dụng sau hơn 01 năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh sẽ không được giải quyết.

Tính tách biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị tách biệt khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

Phản hồi&Liên hệ

Bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc khiếu nại nào liên quan đến Ứng dụng nên được chuyển đến:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN AK INFINITIVE

Địa chỉ: 05 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Email: Akinfinitive2019@gmail.com