PHA CHẾ CƠ BẢN

GIỚI THIỆU:  • Học viên sẽ được thực hành toàn thời gian, được đào tạo kiến thức cơ…

Read More

PHA CHẾ TỔNG HỢP

GIỚI THIỆU:  • Học viên sẽ được thực hành toàn thời gian, được đào tạo kiến thức cơ…

Read More

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHA CHẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Pha chế các đồ uống chuyên về cà phê…

Read More

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Phục vụ khách hàng.  • Đảm bảo vệ sinh…

Read More

HÈ TRẺ TRUNG THỔI BÙNG TƯƠI MÁT – CÙNG BỘ ĐÔI LẠC TIÊN NGỌC TRAI & LẠC TIÊN YAKULT

HÈ TRẺ TRUNG – THỔI BÙNG TƯƠI MÁT cùng với 2 sản phẩm mới siêu đặc biệt đến…

Read More